Kotlovnici OŠ Kokra in vrtec Bela

2015-09-15

Skupaj z Darjo Remsko iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Rokom Padovcem iz BSC Kranj so si v spremstvu župana Občine Preddvor Mirana Zadnikarja in ravnateljice OŠ Matije Valjavca mag. Tee Dolinar, najprej ogledali preddvorski vrtec, kjer so jim mladi folkloristi pripravili prisrčen sprejem, sledil je obisk vrtca Čriček na Zgornji Beli ter podružnične OŠ Kokra. S projektom »Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru – REAAL Občina Preddvor uvaja obnovljive vire energije v javne prostore in s tem izboljšuje energetsko učinkovitost. Zato se je na dveh lokacijah izvedla rekonstrukcija kotlovnice in sicer v podružnični OŠ Kokra in v Domu krajanov Zgornja Bela, kjer je tudi vrtec Čriček. Obstoječe ogrevanje na kurilno olje se je zamenjalo z ogrevanjem na pelete. »Zelo sem vesel, ko vidim, da so vsi javni objekti v Občini Preddvor s tem projektom postali 100 % energijsko samooskrbni. Pomembno je, da se ljudje zavedajo, da se izpušni plini CO2 morajo zmanjšati, saj so podnebne spremembe globalni problem. Opravili ste dobro delo,« je izrekel pohvalo Ralph Ammann, predstavnik SECO. Oba projekta v občini Preddvor je izvedlo podjetje STIN d.o.o., Dravograd.