Energetsko pogodbeništvo - ESCO

Kaj je?

Energetsko pogodbeništvo je partnerstvo med lastnikom objekta in ponudnikom energetskih storitev, družbo Stin d.o.o.


Izhodišče pogodbeništva je želja lastnika objekta, da bi nadgradil, posodobil, renoviral ali kakorkoli drugače zagotovil, da bi bil njegov energetski sistem učinkovitejši, da bi torej proizvajal več energije za nižje stroške.

Stin je izjemno učinkovit v prepoznavanju priložnosti, načrtovanju posodobitev, izvedbi ter upravljanju, tako da učinki pocenitev čim hitreje presežejo stroške investicije. Kot kapitalsko močna družba zmoremo prevzeti finančno breme in tveganja, povezana z investicijo, tako da lastnik objekta ne čuti investicije na svojem denarnem toku.

Stin torej investira v prenovo sistema, svojo investicijo pa si poplača iz prihrankov, ki nastanejo z uporabo novejšega, energetsko učinkovitejšega sistema. Lastniku objekta v prenovo ni potrebno vložiti lastnih sredstev.

Razvoj energetskega pogodbeništva sovpada s trendom v poslovanju, ki organizacijam narekuje osredotočanje na svojo osnovno dejavnost, ukvarjanje z upravljanjem nepremičnin in energetskih sistemov pa prepuščajo specialistom. S pogodbenim zagotavljanjem energije sprostite svoje finančne in človeške vire ter pridobite koristi uporabe najsodobnejše tehnologije pretvorbe energije.